Tác giả :
 
 
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video
  
 
a. Giới thiệu 
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video

   
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video

 
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video

   
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video

     
 
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video


 
 
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video


 
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo
- Công nghệ thực phẩm
- Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Công nghệ kỹ thuật hóa học
c. Video


     
a. Giới thiệu
- Chương trình đt ngành Kế toán
- Chương trình đt ngành Quản lý Công nghiệp
- Chương trình đt ngành Thương mại Điện tử
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video


 

a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video


   
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video

   
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video
   
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video 
a. Giới thiệu
b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
c. Video
 
 a. Giới thiệu:
- Giới thiệu về Trường THKTTH
- Thông tin tuyển sinh TCCN 2015

 b. Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô
- Ngành Điện CN và Dân dụng
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử
- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
- Ngành Kỹ thuật Nhiệt - lạnh
- Ngành may thời trang
 
c. Video

 9. Khoa Kinh tế
a. Giới thiệu
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 117,117

Tổng truy cập:2,161,735