Tác giả :
Sinh viên xem hướng dẫn nhập học tại đây: HUONGDAN-NHAPHOC-2016-DANGWEB_TT_HBCLC.doc

STT

Mã HS

Họ

Tên

Số CMND

Mã SV

Lớp

Ngành trúng tuyển

1

TS-0006

Cao Thị

Thơm

023796264

16124228

16124CL3

Quản lý công nghiệp

2

TS-0009

Trần Hoàng

Nam

273639226

16146634

16146CL4

CNKT cơ điện tử

3

TS-0010

Nguyễn Đăng Minh

Khai

241568119

16110557

16110CL4

CN thông tin

4

TS-0014

Nguyễn Đức

Trọng

163382000

16127142

16127CL1

KT XD công trình G. thông

5

TS-0016

Thái Hoàng

Lộc

025723997

16142533

16142CL3

CNKT điện, điện tử

6

TS-0017

Dương Quốc

Toản

033098000715

16142541

16142CL1

CNKT điện, điện tử

7

TS-0019

Trương Xuân

Phát

025706356

16151310

16151CL1

CNKT ĐK và tự động hóa

8

TS-0023

Lã Văn

Đông

025712510

16116228

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

9

TS-0027

Đặng Châu

Phong

352365745

16110565

16110CL4

CN thông tin

10

TS-0033

Nguyễn Thái

Duy

187699226

16143360

16143CL3

CN chế tạo máy

11

TS-0038

Lê Thúy

Anh

334916064

16142520

16142CL4

CNKT điện, điện tử

12

TS-0039

Đinh Ngọc

Phú

285587795

16141360

16141CL3

CNKTđiện tử, truyền thông

13

TS-0041

Huỳnh Trà

My

301649272

16116236

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

14

TS-0043

Mai Huỳnh

Đức

352449872

16142525

16142CL2

CNKT điện, điện tử

15

TS-0050

Lâm Trung

Hòa

352436498

16148200

16148CL1

Công nghệ in

16

TS-0054

Vũ Văn

Long

251079462

16145628

16145CL2

CNKT ô tô

17

TS-0062

La Anh

272648617

16143369

16143CL3

CN chế tạo máy

18

TS-0063

Nguyễn Thành

Thái

341927419

16142540

16142CL2

CNKT điện, điện tử

19

TS-0067

Lê Thị

Phương

285572558

16142538

16142CL2

CNKT điện, điện tử

20

TS-0068

Nguyễn Hứa Gia

Bảo

025729977

16146621

16146CL4

CNKT cơ điện tử

21

TS-0075

Trần Thị Kim

Thật

352455822

16145637

16145CL5

CNKT ô tô

22

TS-0076

Lê Thị Mỹ

Duyên

025721598

16124214

16124CL3

Quản lý công nghiệp

23

TS-0077

Lê Huỳnh Huy

Khôi

352365638

16119181

16119CL2

CNKT máy tính

24

TS-0078

Hồ Trần Thủy

Tiên

312413906

16150181

16150CL1

CNKT môi trường

25

TS-0089

Nguyễn Thành

Lộc

272785276

16124221

16124CL3

Quản lý công nghiệp

26

TS-0092

Đào Mỹ

Duyên

025750851

16109249

16109CL1

Công nghệ may

27

TS-0097

Lê Đức

Huy

352388679

16144447

16144CL2

CNKT cơ khí

28

TS-0104

Nguyễn Thanh

Trang

025804865

16110576

16110CL3

CN thông tin

29

TS-0111

Hà Phú

Tấn

273645273

16144449

16144CL3

CNKT cơ khí

30

TS-0117

Trần Giang

Phong

231140875

16142537

16142CL1

CNKT điện, điện tử

31

TS-0124

Châu Lê Thúy

Hiền

301657064

16116231

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

32

TS-0125

Nguyễn Thị Bảo

Trân

321733260

16148210

16148CL2

Công nghệ in

33

TS-0126

Nguyễn Đặng Hoài

Duy

025851599

16124213

16124CL1

Quản lý công nghiệp

34

TS-0127

Lê Hữu Mỹ

Quyên

312357409

16116242

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

35

TS-0135

Đỗ Thiện

Nhân

341984833

16142535

16142CL2

CNKT điện, điện tử

36

TS-0141

Phạm Trí

Nhân

079098001482

16141359

16141CL1

CNKTđiện tử, truyền thông

37

TS-0142

Trần Anh

Tuấn

026000551

16110579

16110CL5

CN thông tin

38

TS-0143

Cao Thị Cẩm

Vân

291152497

16144453

16144CL2

CNKT cơ khí

39

TS-0147

Tuấn

285569821

16110578

16110CL1

CN thông tin

40

TS-0151

Nguyễn Thị Kim

Phương

321711311

16109256

16109CL1

Công nghệ may

41

TS-0152

Nguyễn Tấn

Phát

291166932

16142536

16142CL2

CNKT điện, điện tử

42

TS-0157

Trần Thị Mỹ

Huyền

272609422

16148201

16148CL2

Công nghệ in

43

TS-0165

Phạm Bình

Bình

273639825

16142522

16142CL1

CNKT điện, điện tử

44

TS-0166

Trần Duy

Khánh

025772654

16142531

16142CL1

CNKT điện, điện tử

45

TS-0180

Nguyễn Hoàng

Trình

221440090

16151315

16151CL2

CNKT ĐK và tự động hóa

46

TS-0184

Lê Thị

Huyền

175043080

16124219

16124CL1

Quản lý công nghiệp

47

TS-0195

Phạm Thái

Sơn

371768474

16146638

16146CL4

CNKT cơ điện tử

48

TS-0198

Nguyễn Văn

Điều

312455740

16124216

16124CL2

Quản lý công nghiệp

49

TS-0203

Giáp Hà

Phương

206081846

16125205

16125CL2

Kế toán

50

TS-0208

Trần Công Tiến

Dũng

273665467

16116227

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

51

TS-0210

Huỳnh Nhựt

291196344

16141354

16141CL3

CNKTđiện tử, truyền thông

52

TS-0213

Trần Phước

Khải

341927650

16146630

16146CL3

CNKT cơ điện tử

53

TS-0223

Nguyễn Trần Yến

Nhi

025881390

16150178

16150CL1

CNKT môi trường

54

TS-0224

Trần Thị Nguyệt

Chi

025881655

16116226

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

55

TS-0226

Phạm Văn

Lực

272698365

16142534

16142CL1

CNKT điện, điện tử

56

TS-0228

Hoàng Thị Mỹ

Tiên

285644772

16125210

16125CL2

Kế toán

57

TS-0247

Ninh Xuân

Phú

385724367

16116241

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

58

TS-0248

Nguyễn Thị Hoài Thu

Thu

301654494

16116245

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

59

TS-0251

Chung Tấn

Hiển

341899792

16142526

16142CL1

CNKT điện, điện tử

60

TS-0257

Văn Thị Mỹ

Linh

241711501

16125202

16125CL2

Kế toán

61

TS-0261

Lê Khắc Gia

Bảo

273672106

16146619

16146CL2

CNKT cơ điện tử

62

TS-0263

Phạm  Nguyễn Tiến

Đạt

281208488

16124215

16124CL1

Quản lý công nghiệp

63

TS-0267

Nguyễn Thị Thu

Thảo

273666766

16116244

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

64

TS-0269

Đặng Tuấn

Anh

0948.770.151

16145621

16145CL5

CNKT ô tô

65

TS-0274

Nguyễn Thị Thúy

Liễu

334950082

16125201

16125CL2

Kế toán

66

TS-0278

Nguyễn Lan

Anh

215410725

16150167

16150CL1

CNKT môi trường

67

TS-0289

Nguyễn Thị Ngọc

Thắm

321583407

16150180

16150CL1

CNKT môi trường

68

TS-0303

Trần Thị Hồng

Quyên

025616507

16125207

16125CL2

Kế toán

69

TS-0305

Phạm Quốc

Trung

272698907

16141364

16141CL3

CNKTđiện tử, truyền thông

70

TS-0317

Hứa Thanh

272760824

16143368

16143CL3

CN chế tạo máy

71

TS-0327

Vũ Khắc

Cảnh

241552912

16142523

16142CL3

CNKT điện, điện tử

72

TS-0333

Bùi Lê Tiểu

Long

334955552

16110559

16110CL4

CN thông tin

73

TS-0337

Trần Đỗ Bảo

Huân

221457705

16110554

16110CL6

CN thông tin

74

TS-0346

Hồ Lê Quốc

Thanh

301667183

16144450

16144CL2

CNKT cơ khí

75

TS-0360

Nguyễn Như

Quỳnh

331803924

16150179

16150CL1

CNKT môi trường

76

TS-0361

Đinh Nguyễn Thúy

Hoàng

312357352

16150171

16150CL1

CNKT môi trường

77

TS-0364

Nguyễn Thị Bích

Phương

251089750

16125206

16125CL1

Kế toán

78

TS-0378

Trương Văn Cao

Nhân

301638867

16146636

16146CL2

CNKT cơ điện tử

79

TS-0380

Trần Thị Kim

Ngọc

025717127

16116237

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

80

TS-0384

Nguyễn Hằng

Hoa

261486186

16124218

16124CL1

Quản lý công nghiệp

81

TS-0388

Trần Thị Mỹ

Oanh

371789919

16124224

16124CL1

Quản lý công nghiệp

82

TS-0390

Huỳnh Phi

Hùng

272618055

16124220

16124CL1

Quản lý công nghiệp

83

TS-0393

Nguyễn Dương

Ái

215428647

16142521

16142CL4

CNKT điện, điện tử

84

TS-0398

Nguyễn Ngọc Anh

Thư

273646688

16116247

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

85

TS-0401

Chung Quang Quỳnh

Như

025762379

16116240

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

86

TS-0415

Ngô Xuân

Thy

025641043

16116248

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

87

TS-0424

Lê Quý Nhật

Thường

273567299

16145640

16145CL1

CNKT ô tô

88

TS-0429

Trương Minh

Luân

025786622

16110560

16110CL4

CN thông tin

89

TS-0437

Lầu Việt

Văn

221459750

16110581

16110CL6

CN thông tin

90

TS-0440

Lâm Nhật

Hào

072098001423

16146625

16146CL3

CNKT cơ điện tử

91

TS-0459

Trương Thị Ngọc

Pha

334970003

16125204

16125CL1

Kế toán

92

TS-0460

Trương Như

Thảo

334970042

16125209

16125CL1

Kế toán

93

TS-0468

Hồ Thị Mỹ

Sương

272755963

16148206

16148CL2

Công nghệ in

94

TS-0470

Lê Trung

Vịnh

215458291

16151316

16151CL2

CNKT ĐK và tự động hóa

95

TS-0472

Phạm Thị Thu

Hồng

025762511

16125200

16125CL1

Kế toán

96

TS-0484

Nguyễn Thành

Phương

272692386

16142539

16142CL4

CNKT điện, điện tử

97

TS-0503

Phan Hưũ

Thắng

273704763`

16149276

16149CL2

CNKT công trình XD

98

TS-0505

Viên Hoài

Hận

371817042

16145624

16145CL1

CNKT ô tô

99

TS-0516

Nguyễn Trần Hoàng

Nam

341925823

16146633

16146CL3

CNKT cơ điện tử

100

TS-0520

Võ Thị Thanh

Thuỷ

272627024

16116246

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

101

TS-0525

Lê Hoàng

Lâm

301643093

16145627

16145CL3

CNKT ô tô

102

TS-0531

Nguyễn Lê Thanh

Phi

261399854

16145634

16145CL3

CNKT ô tô

103

TS-0536

Hoàng Diên

Đức

025917866

16146623

16146CL3

CNKT cơ điện tử

104

TS-0538

Trương Anh

Kiệt

026055476

16141358

16141CL2

CNKTđiện tử, truyền thông

105

TS-0541

Trịnh Quang

Sơn

321589470

16146639

16146CL1

CNKT cơ điện tử

106

TS-0544

Lê Tấn

Lộc

026024628

16151306

16151CL1

CNKT ĐK và tự động hóa

107

TS-0545

Lê Thị

Hiếu

261485425

16116232

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

108

TS-0550

Nguyễn Gia

025907420

16151318

16151CL2

CNKT ĐK và tự động hóa

109

TS-0552

Đoàn Thế

Hùng

273625861

16141356

16141CL2

CNKTđiện tử, truyền thông

110

TS-0558

Lê Thành

Trung

025758321

16145643

16145CL2

CNKT ô tô

111

TS-0560

Lê Hồng

Thuận

025595487

16145639

16145CL4

CNKT ô tô

112

TS-0562

Lý Quang

Minh

321582905

16148202

16148CL2

Công nghệ in

113

TS-0580

Trần Thanh

Vinh

026055997

16142545

16142CL4

CNKT điện, điện tử

114

TS-0593

Nguyễn Nhựt

Tiến

281122898

16110575

16110CL2

CN thông tin

115

TS-0594

Phạm Quang

Liêm

301653635

16150175

16150CL1

CNKT môi trường

116

TS-0605

Thái An

Hưng

025813489

16142527

16142CL4

CNKT điện, điện tử

117

TS-0613

Vũ Nhật

Thanh

092098000099

16110571

16110CL6

CN thông tin

118

TS-0617

Cái Đình

Phương

192125582

16149275

16149CL1

CNKT công trình XD

119

TS-0620

Lê Trịnh Thu

Hằng

205981786

16109254

16109CL2

Công nghệ may

120

TS-0634

Đặng Trần

225762833

16141365

16141CL2

CNKTđiện tử, truyền thông

121

TS-0640

Trương Hoàng

Sơn

025924419

16124227

16124CL3

Quản lý công nghiệp

122

TS-0642

Huỳnh Thị Bích

Tuyền

341951335

16150184

16150CL1

CNKT môi trường

123

TS-0645

Nguyễn Thị Kim

Tuyến

341912480

16116251

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

124

TS-0653

Lê Hoàng

Mến

334955553

16150177

16150CL1

CNKT môi trường

125

TS-0655

Nguyễn Thị Thảo

Sương

212421216

16151312

16151CL2

CNKT ĐK và tự động hóa

126

TS-0658

Lê Thanh

Hào

025611187

16144445

16144CL1

CNKT cơ khí

127

TS-0659

Phạm Bá

Đẳng

025782455

16143361

16143CL2

CN chế tạo máy

128

TS-0660

Huỳnh Kim

Duyên

301674067

16109250

16109CL1

Công nghệ may

129

TS-0661

Đoàn Tiến

Lực

272607255

16124222

16124CL2

Quản lý công nghiệp

130

TS-0662

Thái Ngọc

Phú

206312017

16143366

16143CL2

CN chế tạo máy

131

TS-0663

Nguyễn Như

Khánh

341923222

16141357

16141CL4

CNKTđiện tử, truyền thông

132

TS-0672

Phạm Chí

Nghĩa

281170057

16151308

16151CL1

CNKT ĐK và tự động hóa

133

TS-0673

Lê Đình

Hào

272553359

16151303

16151CL1

CNKT ĐK và tự động hóa

134

TS-0677

Nguyễn Minh Phước

Duy

341912268

16146622

16146CL2

CNKT cơ điện tử

135

TS-0679

Trịnh Quốc

Toản

225682567

16119184

16119CL1

CNKT máy tính

136

TS-0687

Trần Thanh

Quang

026078126

16141361

16141CL1

CNKTđiện tử, truyền thông

137

TS-0689

An Hoài

Nam

291159446

16145629

16145CL5

CNKT ô tô

138

TS-0693

Thái Thị Thu

Thảo

025750005

16125208

16125CL1

Kế toán

139

TS-0699

Đào Khương

Duy

025916890

16150168

16150CL1

CNKT môi trường

140

TS-0701

Nguyễn Thanh

Hậu

341837657

16116230

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

141

TS-0708

Đỗ Nhật

Quang

272546611

16147224

16147CL1

CNKT nhiệt

142

TS-0710

Hồ Phạm Công

Minh

273665417

16151307

16151CL1

CNKT ĐK và tự động hóa

143

TS-0711

Đào Huỳnh

Thơ

334963537

16148208

16148CL2

Công nghệ in

144

TS-0714

Nguyễn Thị Vân

Anh

192122451

16110548

16110CL6

CN thông tin

145

TS-0717

Nguyễn Thị Phượng

Vỹ

026063282

16116252

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

146

TS-0721

Võ Văn Minh

Tiếng

025737024

16145641

16145CL2

CNKT ô tô

147

TS-0723

Trần Phước

Nam

341941751

16145630

16145CL3

CNKT ô tô

148

TS-0725

Nguyễn Công

Minh

341897812

16110561

16110CL3

CN thông tin

149

TS-0727

Nguyễn Quang

Hiển

225913277

16146627

16146CL2

CNKT cơ điện tử

150

TS-0734

Thái Dụng

Hạnh

174823343

16145623

16145CL2

CNKT ô tô

151

TS-0736

Nguyễn Đắc

Thái

281251340

16119183

16119CL1

CNKT máy tính

152

TS-0748

Huỳnh Thị Ngọc

Linh

072198000523

16150176

16150CL1

CNKT môi trường

153

TS-0749

Lê Ngọc

Anh

025689425

16109248

16109CL3

Công nghệ may

154

TS-0751

Phạm Thị Thu

Hiền

285569118

16146626

16146CL3

CNKT cơ điện tử

155

TS-0754

Hồ Lê

Kha

025827538

16142529

16142CL4

CNKT điện, điện tử

156

TS-0767

Trương Thị Thanh

Tuyền

221477486

16116250

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

157

TS-0769

Bùi Lê Trâm

Uyên

241697824

16110580

16110CL2

CN thông tin

158

TS-0770

Thí

Sinh

352395401

16110567

16110CL3

CN thông tin

159

TS-0771

Nguyễn Thị Yến

Nhi

215483720

16148204

16148CL1

Công nghệ in

160

TS-0774

Nguyễn Thị Thùy

Dương

312352301

16109251

16109CL2

Công nghệ may

161

TS-0782

Võ Trần Thị Hoàng

Anh

312339854

16124211

16124CL2

Quản lý công nghiệp

162

TS-0784

Tạ Anh

Duy

272596690

16145622

16145CL6

CNKT ô tô

163

TS-0791

Nguyễn Văn

Yên

312360364

16151319

16151CL4

CNKT ĐK và tự động hóa

164

TS-0797

Châu Huệ

Mẫn

025701972

16116235

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

165

TS-0805

Nguyễn Thị Bảo

Ngân

192024522

16110562

16110CL2

CN thông tin

166

TS-0807

Nguyễn Văn

Huy

221452184

16110555

16110CL1

CN thông tin

167

TS-0810

Phạm Thị Như

Quỳnh

273681765

16141362

16141CL1

CNKTđiện tử, truyền thông

168

TS-0812

Đào Nhật

Tâm

272550480

16110568

16110CL6

CN thông tin

169

TS-0813

Tăng Thái

Ngọc

352435036

16125203

16125CL1

Kế toán

170

TS-0817

Trần Minh

Phát

272618032

16124225

16124CL2

Quản lý công nghiệp

171

TS-0824

Lê Thị Ngọc

301630494

16150169

16150CL2

CNKT môi trường

172

TS-0840

Trần Minh

Trí

341951147

16149277

16149CL3

CNKT công trình XD

173

TS-0844

Huỳnh Nhật Phương

Vy

026059357

16150186

16150CL2

CNKT môi trường

174

TS-0860

Nguyễn Trần Nhựt

Tuấn

301677479

16142543

16142CL2

CNKT điện, điện tử

175

TS-0861

Phùng Minh

Hải

272674128

16110553

16110CL1

CN thông tin

176

TS-0863

Nguyễn Khánh

Huy

301638852

16146629

16146CL1

CNKT cơ điện tử

177

TS-0867

Đặng Gia

Huy

291159480

16141355

16141CL4

CNKTđiện tử, truyền thông

178

TS-0869

Võ Thị Mỹ

Hằng

261489697

16124217

16124CL3

Quản lý công nghiệp

179

TS-0872

Nguyễn Minh

Tâm

321730364

16110569

16110CL1

CN thông tin

180

TS-0873

Dương Thành

Trung

025728224

16141363

16141CL1

CNKTđiện tử, truyền thông

181

TS-0885

Nguyễn Hoàng

Huy

079098000815

16143365

16143CL2

CN chế tạo máy

182

TS-0886

Nguyễn Thanh

Nhã

025814828

16145632

16145CL6

CNKT ô tô

183

TS-0889

Lê Trường

Giang

321741108

16146624

16146CL1

CNKT cơ điện tử

184

TS-0891

Võ Nguyễn Tường

Anh

025939298

16116225

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

185

TS-0898

Nguyễn Phúc

Đức

225764728

16110551

16110CL4

CN thông tin

186

TS-0899

Nguyễn Dương Trọng

Nhân

341953883

16151309

16151CL4

CNKT ĐK và tự động hóa

187

TS-0902

Hoàng Anh

Hào

273678916

16143363

16143CL1

CN chế tạo máy

188

TS-0903

Kiều Minh

Khang

321730369

16142530

16142CL4

CNKT điện, điện tử

189

TS-0904

Hồ Thanh

Tuyền

025916186

16116249

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

190

TS-0906

Nguyễn Hoàng

Sơn

025786934

16144448

16144CL3

CNKT cơ khí

191

TS-0909

Lê Thị Yến

Nhi

334963633

16109255

16109CL2

Công nghệ may

192

TS-0916

Lê Ngọc Khánh

Quỳnh

301672919

16116243

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

193

TS-0918

Nguyễn Hoàng

Đức

025977422

16116229

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

194

TS-0922

Đỗ Anh

Tuấn

025728765

16110577

16110CL5

CN thông tin

195

TS-0923

Võ Thiên

Nhi

341951153

16124223

16124CL2

Quản lý công nghiệp

196

TS-0931

Fgihv

Gjjv

5763433235

16141353

16141CL4

CNKTđiện tử, truyền thông

197

TS-0932

Nguyễn Đức Thuận

An

025917283

16151302

16151CL4

CNKT ĐK và tự động hóa

198

TS-0936

Võ Thị Yến

Nhi

281186398

16116238

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

199

TS-0937

Phùng Khánh

Tâm

301638764

16110570

16110CL5

CN thông tin

200

TS-0945

Trần Huy

Hùng

272553728

16151305

16151CL4

CNKT ĐK và tự động hóa

201

TS-0948

Phan Trọng

Vinh

025807207

16119185

16119CL2

CNKT máy tính

202

TS-0952

Lê Anh

Thắng

272582333

16145636

16145CL4

CNKT ô tô

203

TS-0953

Võ Minh

Tài

025806000

16151313

16151CL3

CNKT ĐK và tự động hóa

204

TS-0955

Trần Thúy

Vân

025687669

16150185

16150CL2

CNKT môi trường

205

TS-0956

Nguyễn Thị

Đoàn

272665213

16109252

16109CL3

Công nghệ may

206

TS-0957

Thí

Sinh

025740512

16124226

16124CL2

Quản lý công nghiệp

207

TS-0958

Nguyễn Minh

Quang

273640418

16146637

16146CL4

CNKT cơ điện tử

208

TS-0965

Nguyễn Thị Thúy

Uyên

321583783

16109257

16109CL3

Công nghệ may

209

TS-0971

Phạm Quốc Nhật

Trường

272656882

16145644

16145CL6

CNKT ô tô

210

TS-0972

Nguyễn Khắc

Hùng

261534382

16110556

16110CL3

CN thông tin

211

TS-0973

Nguyễn Văn

Vinh

341939010

16143370

16143CL4

CN chế tạo máy

212

TS-0974

Trần Văn

Trí

341994465

16144451

16144CL4

CNKT cơ khí

213

TS-0983

Trương Thị Như

Quỳnh

025635375

16119182

16119CL1

CNKT máy tính

214

TS-0986

Bùi Nguyễn Nhật

Anh

026114011

16116224

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

215

TS-0992

Nguyễn Văn

Liêm

215399928

16147223

16147CL2

CNKT nhiệt

216

TS-0996

Trần Thành

Luân

025782945

16146632

16146CL1

CNKT cơ điện tử

217

TS-1001

Nguyễn Hồng Trung

Hiếu

273648594

16143364

16143CL1

CN chế tạo máy

218

TS-1005

Đàm Trí

Hải

026078546

16110552

16110CL1

CN thông tin

219

TS-1007

Mai Tấn

An

321742460

16150166

16150CL2

CNKT môi trường

220

TS-1009

Phạm Vũ

Kha

341904758

16145625

16145CL3

CNKT ô tô

221

TS-1010

Nguyễn Sỹ

Hùng

281191456

16127141

16127CL2

KT XD công trình G. thông

222

TS-1013

Võ Đăng

Khanh

301750848

16150173

16150CL2

CNKT môi trường

223

TS-1018

Ngô Huyền

Diệu

312345102

16124212

16124CL3

Quản lý công nghiệp

224

TS-1019

Dương Đình

Huấn

204207304

16144446

16144CL1

CNKT cơ khí

225

TS-1020

Nguyễn Thị Ngọc

Giàu

272742616

16125199

16125CL2

Kế toán

226

TS-1025

Nguyễn Thị Thùy

Linh

026033184

16110558

16110CL2

CN thông tin

227

TS-1032

Phạm Thị Hồng

Nhung

285674317

16116239

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

228

TS-1036

Trần Đức

Trọng

251082854

16145642

16145CL1

CNKT ô tô

229

TS-1037

Nguyễn Minh

025387193

16148211

16148CL1

Công nghệ in

230

TS-1039

Nguyễn Lê Quang

Duy

352544709

16110549

16110CL1

CN thông tin

231

TS-1044

Nguyễn Trọng

Tuyển

025753998

16142544

16142CL3

CNKT điện, điện tử

232

TS-1045

Đỗ Hoàng Công

Hiếu

272649458

16146628

16146CL5

CNKT cơ điện tử

233

TS-1046

Đinh Công

Cường

341833669

16142524

16142CL3

CNKT điện, điện tử

234

TS-1048

Hồ Đăng

Khoa

321561242

16145626

16145CL5

CNKT ô tô

235

TS-1049

Võ Đức

Thịnh

272589958

16145638

16145CL1

CNKT ô tô

236

TS-1056

Nguyễn Phương

Thùy

281159993

16146640

16146CL2

CNKT cơ điện tử

237

TS-1057

Đinh Văn

Dũng

221460414

16110550

16110CL2

CN thông tin

238

TS-1065

Nguyễn Đức

Duy

025779017

16144444

16144CL1

CNKT cơ khí

239

TS-1066

Trần Quang Duy

Nguyên

341952261

16146635

16146CL1

CNKT cơ điện tử

240

TS-1077

Nguyễn Quốc

Trường

381877861

16150183

16150CL2

CNKT môi trường

241

TS-1079

Nguyễn Thành Hoài

Bão

025786230

16127140

16127CL1

KT XD công trình G. thông

242

TS-1083

Phan Văn

Phúc

321760212

16143367

16143CL1

CN chế tạo máy

243

TS-1086

Phan Tiến

Sỹ

285602294

16145635

16145CL4

CNKT ô tô

244

TS-1088

Nguyễn Thanh

Bình

215414950

16148203

16148CL1

Công nghệ in

245

TS-1089

Nguyễn Lâm Phương

Trinh

352487344

16150182

16150CL2

CNKT môi trường

246

TS-1090

Trần Đức

Trọng

251098673

16142542

16142CL3

CNKT điện, điện tử

247

TS-1096

Nguyễn Huy

Hoàng

272680228

16151304

16151CL3

CNKT ĐK và tự động hóa

248

TS-1099

Trần Thị Yến

Nhi

251178591

16110564

16110CL2

CN thông tin

249

TS-1103

Trần Văn

Long

273637585

16142532

16142CL3

CNKT điện, điện tử

250

TS-1105

Vũ Văn

Hưng

285587086

16142528

16142CL1

CNKT điện, điện tử

251

TS-1110

Lưu

Khánh

025790064

16150174

16150CL2

CNKT môi trường

252

TS-1112

Phạm Gia

Khiêm

212578068

16146631

16146CL4

CNKT cơ điện tử

253

TS-1113

Nguyễn Thị

Kim

352458140

16116233

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

254

TS-1114

Vương Gia

Phát

273686713

16145633

16145CL4

CNKT ô tô

255

TS-1115

Trần Thanh

Thương

291159482

16146641

16146CL5

CNKT cơ điện tử

256

TS-1118

Nguyễn Phúc

Huy

273646690

16119180

16119CL2

CNKT máy tính

257

TS-1119

Nguyễn Thị Ngọc

Thắm

312338810

16148207

16148CL1

Công nghệ in

258

TS-1121

Nguyễn Thái Bình

Dương

272623750

16141352

16141CL2

CNKTđiện tử, truyền thông

259

TS-1128

Phong

281113496

16110566

16110CL5

CN thông tin

260

TS-1129

Lê Công Kỳ

Vọng

241620195

16151317

16151CL3

CNKT ĐK và tự động hóa

261

TS-1131

Lê Thị Thanh

Thư

285676922

16148209

16148CL1

Công nghệ in

262

TS-1140

Cao Thị Nguyệt

Hằng

272594691

16109253

16109CL1

Công nghệ may

263

TS-1141

Trần Gia

Hân

025917879

16150170

16150CL2

CNKT môi trường

264

TS-1143

Võ Hoàng

Phúc

341951212

16151311

16151CL3

CNKT ĐK và tự động hóa

265

TS-1144

Nguyễn Thái

Nguyên

341952131

16145631

16145CL6

CNKT ô tô

266

TS-1147

Nguyễn Hoàng Phước

Thọ

261419190

16110574

16110CL3

CN thông tin

267

TS-1149

Võ Văn

Trường

206067402

16110563

16110CL5

CN thông tin

268

TS-1156

Tôn Đức

Tùng

272800311

16144452

16144CL4

CNKT cơ khí

269

TS-1157

Lê Đăng

Quang

026035176

16148205

16148CL2

Công nghệ in

270

TS-1161

Nguyễn Ngọc

215451887

16144454

16144CL3

CNKT cơ khí

271

TS-1164

Phạm Lê Ngọc

Mai

025688648

16116234

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

272

TS-1169

Lâm Thái

366187058

16146643

16146CL5

CNKT cơ điện tử

273

TS-1171

Vương Gia

Huy

025768095

16150172

16150CL2

CNKT môi trường

274

TS-1174

Lâm Phụng

Thùy

366184237

16151314

16151CL2

CNKT ĐK và tự động hóa

275

TS-1177

Lê Đình

Duy

272787816

16143359

16143CL4

CN chế tạo máy

276

TS-1191

Nguyễn Minh

Trung

362515109

16146642

16146CL5

CNKT cơ điện tử

277

TS-1194

Nguyễn Văn

Đông

251155316

16143362

16143CL4

CN chế tạo máy

278

TS-1195

Lương Thái

Bảo

272764120

16146620

16146CL5

CNKT cơ điện tử

279

TS-1196

Nguyễn Út

Thiện

251073919

16110573

16110CL3

CN thông tin

280

TS-1201

Nguyễn Thị Minh

Xuyến

301633024

16150187

16150CL2

CNKT môi trường

281

TS-1208

Lê Tấn

Thiện

025659539

16110572

16110CL4

CN thông tin

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 117,122

Tổng truy cập:2,161,740