Tác giả :
Sinh viên xem hướng dẫn nhập học tại đây: HUONGDAN-NHAPHOC-2016-DANGWEB_TT_HBCLC.doc

STT

Mã HS

Họ

Tên

Số CMND

Mã SV

Lớp

Ngành trúng tuyển

1

TS-0006

Cao Thị

Thơm

023796264

16124228

16124CL3

Quản lý công nghiệp

2

TS-0009

Trần Hoàng

Nam

273639226

16146634

16146CL4

CNKT cơ điện tử

3

TS-0010

Nguyễn Đăng Minh

Khai

241568119

16110557

16110CL4

CN thông tin

4

TS-0014

Nguyễn Đức

Trọng

163382000

16127142

16127CL1

KT XD công trình G. thông

5

TS-0016

Thái Hoàng

Lộc

025723997

16142533

16142CL3

CNKT điện, điện tử

6

TS-0017

Dương Quốc

Toản

033098000715

16142541

16142CL1

CNKT điện, điện tử

7

TS-0019

Trương Xuân

Phát

025706356

16151310

16151CL1

CNKT ĐK và tự động hóa

8

TS-0023

Lã Văn

Đông

025712510

16116228

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

9

TS-0027

Đặng Châu

Phong

352365745

16110565

16110CL4

CN thông tin

10

TS-0033

Nguyễn Thái

Duy

187699226

16143360

16143CL3

CN chế tạo máy

11

TS-0038

Lê Thúy

Anh

334916064

16142520

16142CL4

CNKT điện, điện tử

12

TS-0039

Đinh Ngọc

Phú

285587795

16141360

16141CL3

CNKTđiện tử, truyền thông

13

TS-0041

Huỳnh Trà

My

301649272

16116236

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

14

TS-0043

Mai Huỳnh

Đức

352449872

16142525

16142CL2

CNKT điện, điện tử

15

TS-0050

Lâm Trung

Hòa

352436498

16148200

16148CL1

Công nghệ in

16

TS-0054

Vũ Văn

Long

251079462

16145628

16145CL2

CNKT ô tô

17

TS-0062

La Anh

272648617

16143369

16143CL3

CN chế tạo máy

18

TS-0063

Nguyễn Thành

Thái

341927419

16142540

16142CL2

CNKT điện, điện tử

19

TS-0067

Lê Thị

Phương

285572558

16142538

16142CL2

CNKT điện, điện tử

20

TS-0068

Nguyễn Hứa Gia

Bảo

025729977

16146621

16146CL4

CNKT cơ điện tử

21

TS-0075

Trần Thị Kim

Thật

352455822

16145637

16145CL5

CNKT ô tô

22

TS-0076

Lê Thị Mỹ

Duyên

025721598

16124214

16124CL3

Quản lý công nghiệp

23

TS-0077

Lê Huỳnh Huy

Khôi

352365638

16119181

16119CL2

CNKT máy tính

24

TS-0078

Hồ Trần Thủy

Tiên

312413906

16150181

16150CL1

CNKT môi trường

25

TS-0089

Nguyễn Thành

Lộc

272785276

16124221

16124CL3

Quản lý công nghiệp

26

TS-0092

Đào Mỹ

Duyên

025750851

16109249

16109CL1

Công nghệ may

27

TS-0097

Lê Đức

Huy

352388679

16144447

16144CL2

CNKT cơ khí

28

TS-0104

Nguyễn Thanh

Trang

025804865

16110576

16110CL3

CN thông tin

29

TS-0111

Hà Phú

Tấn

273645273

16144449

16144CL3

CNKT cơ khí

30

TS-0117

Trần Giang

Phong

231140875

16142537

16142CL1

CNKT điện, điện tử

31

TS-0124

Châu Lê Thúy

Hiền

301657064

16116231

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

32

TS-0125

Nguyễn Thị Bảo

Trân

321733260

16148210

16148CL2

Công nghệ in

33

TS-0126

Nguyễn Đặng Hoài

Duy

025851599

16124213

16124CL1

Quản lý công nghiệp

34

TS-0127

Lê Hữu Mỹ

Quyên

312357409

16116242

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

35

TS-0135

Đỗ Thiện

Nhân

341984833

16142535

16142CL2

CNKT điện, điện tử

36

TS-0141

Phạm Trí

Nhân

079098001482

16141359

16141CL1

CNKTđiện tử, truyền thông

37

TS-0142

Trần Anh

Tuấn

026000551

16110579

16110CL5

CN thông tin

38

TS-0143

Cao Thị Cẩm

Vân

291152497

16144453

16144CL2

CNKT cơ khí

39

TS-0147

Tuấn

285569821

16110578

16110CL1

CN thông tin

40

TS-0151

Nguyễn Thị Kim

Phương

321711311

16109256

16109CL1

Công nghệ may

41

TS-0152

Nguyễn Tấn

Phát

291166932

16142536

16142CL2

CNKT điện, điện tử

42

TS-0157

Trần Thị Mỹ

Huyền

272609422

16148201

16148CL2

Công nghệ in

43

TS-0165

Phạm Bình

Bình

273639825

16142522

16142CL1

CNKT điện, điện tử

44

TS-0166

Trần Duy

Khánh

025772654

16142531

16142CL1

CNKT điện, điện tử

45

TS-0180

Nguyễn Hoàng

Trình

221440090

16151315

16151CL2

CNKT ĐK và tự động hóa

46

TS-0184

Lê Thị

Huyền

175043080

16124219

16124CL1

Quản lý công nghiệp

47

TS-0195

Phạm Thái

Sơn

371768474

16146638

16146CL4

CNKT cơ điện tử

48

TS-0198

Nguyễn Văn

Điều

312455740

16124216

16124CL2

Quản lý công nghiệp

49

TS-0203

Giáp Hà

Phương

206081846

16125205

16125CL2

Kế toán

50

TS-0208

Trần Công Tiến

Dũng

273665467

16116227

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

51

TS-0210

Huỳnh Nhựt

291196344

16141354

16141CL3

CNKTđiện tử, truyền thông

52

TS-0213

Trần Phước

Khải

341927650

16146630

16146CL3

CNKT cơ điện tử

53

TS-0223

Nguyễn Trần Yến

Nhi

025881390

16150178

16150CL1

CNKT môi trường

54

TS-0224

Trần Thị Nguyệt

Chi

025881655

16116226

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

55

TS-0226

Phạm Văn

Lực

272698365

16142534

16142CL1

CNKT điện, điện tử

56

TS-0228

Hoàng Thị Mỹ

Tiên

285644772

16125210

16125CL2

Kế toán

57

TS-0247

Ninh Xuân

Phú

385724367

16116241

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

58

TS-0248

Nguyễn Thị Hoài Thu

Thu

301654494

16116245

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

59

TS-0251

Chung Tấn

Hiển

341899792

16142526

16142CL1

CNKT điện, điện tử

60

TS-0257

Văn Thị Mỹ

Linh

241711501

16125202

16125CL2

Kế toán

61

TS-0261

Lê Khắc Gia

Bảo

273672106

16146619

16146CL2

CNKT cơ điện tử

62

TS-0263

Phạm  Nguyễn Tiến

Đạt

281208488

16124215

16124CL1

Quản lý công nghiệp

63

TS-0267

Nguyễn Thị Thu

Thảo

273666766

16116244

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

64

TS-0269

Đặng Tuấn

Anh

0948.770.151

16145621

16145CL5

CNKT ô tô

65

TS-0274

Nguyễn Thị Thúy

Liễu

334950082

16125201

16125CL2

Kế toán

66

TS-0278

Nguyễn Lan

Anh

215410725

16150167

16150CL1

CNKT môi trường

67

TS-0289

Nguyễn Thị Ngọc

Thắm

321583407

16150180

16150CL1

CNKT môi trường

68

TS-0303

Trần Thị Hồng

Quyên

025616507

16125207

16125CL2

Kế toán

69

TS-0305

Phạm Quốc

Trung

272698907

16141364

16141CL3

CNKTđiện tử, truyền thông

70

TS-0317

Hứa Thanh

272760824

16143368

16143CL3

CN chế tạo máy

71

TS-0327

Vũ Khắc

Cảnh

241552912

16142523

16142CL3

CNKT điện, điện tử

72

TS-0333

Bùi Lê Tiểu

Long

334955552

16110559

16110CL4

CN thông tin

73

TS-0337

Trần Đỗ Bảo

Huân

221457705

16110554

16110CL6

CN thông tin

74

TS-0346

Hồ Lê Quốc

Thanh

301667183

16144450

16144CL2

CNKT cơ khí

75

TS-0360

Nguyễn Như

Quỳnh

331803924

16150179

16150CL1

CNKT môi trường

76

TS-0361

Đinh Nguyễn Thúy

Hoàng

312357352

16150171

16150CL1

CNKT môi trường

77

TS-0364

Nguyễn Thị Bích

Phương

251089750

16125206

16125CL1

Kế toán

78

TS-0378

Trương Văn Cao

Nhân

301638867

16146636

16146CL2

CNKT cơ điện tử

79

TS-0380

Trần Thị Kim

Ngọc

025717127

16116237

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

80

TS-0384

Nguyễn Hằng

Hoa

261486186

16124218

16124CL1

Quản lý công nghiệp

81

TS-0388

Trần Thị Mỹ

Oanh

371789919

16124224

16124CL1

Quản lý công nghiệp

82

TS-0390

Huỳnh Phi

Hùng

272618055

16124220

16124CL1

Quản lý công nghiệp

83

TS-0393

Nguyễn Dương

Ái

215428647

16142521

16142CL4

CNKT điện, điện tử

84

TS-0398

Nguyễn Ngọc Anh

Thư

273646688

16116247

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

85

TS-0401

Chung Quang Quỳnh

Như

025762379

16116240

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

86

TS-0415

Ngô Xuân

Thy

025641043

16116248

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

87

TS-0424

Lê Quý Nhật

Thường

273567299

16145640

16145CL1

CNKT ô tô

88

TS-0429

Trương Minh

Luân

025786622

16110560

16110CL4

CN thông tin

89

TS-0437

Lầu Việt

Văn

221459750

16110581

16110CL6

CN thông tin

90

TS-0440

Lâm Nhật

Hào

072098001423

16146625

16146CL3

CNKT cơ điện tử

91

TS-0459

Trương Thị Ngọc

Pha

334970003

16125204

16125CL1

Kế toán

92

TS-0460

Trương Như

Thảo

334970042

16125209

16125CL1

Kế toán

93

TS-0468

Hồ Thị Mỹ

Sương

272755963

16148206

16148CL2

Công nghệ in

94

TS-0470

Lê Trung

Vịnh

215458291

16151316

16151CL2

CNKT ĐK và tự động hóa

95

TS-0472

Phạm Thị Thu

Hồng

025762511

16125200

16125CL1

Kế toán

96

TS-0484

Nguyễn Thành

Phương

272692386

16142539

16142CL4

CNKT điện, điện tử

97

TS-0503

Phan Hưũ

Thắng

273704763`

16149276

16149CL2

CNKT công trình XD

98

TS-0505

Viên Hoài

Hận

371817042

16145624

16145CL1

CNKT ô tô

99

TS-0516

Nguyễn Trần Hoàng

Nam

341925823

16146633

16146CL3

CNKT cơ điện tử

100

TS-0520

Võ Thị Thanh

Thuỷ

272627024

16116246

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

101

TS-0525

Lê Hoàng

Lâm

301643093

16145627

16145CL3

CNKT ô tô

102

TS-0531

Nguyễn Lê Thanh

Phi

261399854

16145634

16145CL3

CNKT ô tô

103

TS-0536

Hoàng Diên

Đức

025917866

16146623

16146CL3

CNKT cơ điện tử

104

TS-0538

Trương Anh

Kiệt

026055476

16141358

16141CL2

CNKTđiện tử, truyền thông

105

TS-0541

Trịnh Quang

Sơn

321589470

16146639

16146CL1

CNKT cơ điện tử

106

TS-0544

Lê Tấn

Lộc

026024628

16151306

16151CL1

CNKT ĐK và tự động hóa

107

TS-0545

Lê Thị

Hiếu

261485425

16116232

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

108

TS-0550

Nguyễn Gia

025907420

16151318

16151CL2

CNKT ĐK và tự động hóa

109

TS-0552

Đoàn Thế

Hùng

273625861

16141356

16141CL2

CNKTđiện tử, truyền thông

110

TS-0558

Lê Thành

Trung

025758321

16145643

16145CL2

CNKT ô tô

111

TS-0560

Lê Hồng

Thuận

025595487

16145639

16145CL4

CNKT ô tô

112

TS-0562

Lý Quang

Minh

321582905

16148202

16148CL2

Công nghệ in

113

TS-0580

Trần Thanh

Vinh

026055997

16142545

16142CL4

CNKT điện, điện tử

114

TS-0593

Nguyễn Nhựt

Tiến

281122898

16110575

16110CL2

CN thông tin

115

TS-0594

Phạm Quang

Liêm

301653635

16150175

16150CL1

CNKT môi trường

116

TS-0605

Thái An

Hưng

025813489

16142527

16142CL4

CNKT điện, điện tử

117

TS-0613

Vũ Nhật

Thanh

092098000099

16110571

16110CL6

CN thông tin

118

TS-0617

Cái Đình

Phương

192125582

16149275

16149CL1

CNKT công trình XD

119

TS-0620

Lê Trịnh Thu

Hằng

205981786

16109254

16109CL2

Công nghệ may

120

TS-0634

Đặng Trần

225762833

16141365

16141CL2

CNKTđiện tử, truyền thông

121

TS-0640

Trương Hoàng

Sơn

025924419

16124227

16124CL3

Quản lý công nghiệp

122

TS-0642

Huỳnh Thị Bích

Tuyền

341951335

16150184

16150CL1

CNKT môi trường

123

TS-0645

Nguyễn Thị Kim

Tuyến

341912480

16116251

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

124

TS-0653

Lê Hoàng

Mến

334955553

16150177

16150CL1

CNKT môi trường

125

TS-0655

Nguyễn Thị Thảo

Sương

212421216

16151312

16151CL2

CNKT ĐK và tự động hóa

126

TS-0658

Lê Thanh

Hào

025611187

16144445

16144CL1

CNKT cơ khí

127

TS-0659

Phạm Bá

Đẳng

025782455

16143361

16143CL2

CN chế tạo máy

128

TS-0660

Huỳnh Kim

Duyên

301674067

16109250

16109CL1

Công nghệ may

129

TS-0661

Đoàn Tiến

Lực

272607255

16124222

16124CL2

Quản lý công nghiệp

130

TS-0662

Thái Ngọc

Phú

206312017

16143366

16143CL2

CN chế tạo máy

131

TS-0663

Nguyễn Như

Khánh

341923222

16141357

16141CL4

CNKTđiện tử, truyền thông

132

TS-0672

Phạm Chí

Nghĩa

281170057

16151308

16151CL1

CNKT ĐK và tự động hóa

133

TS-0673

Lê Đình

Hào

272553359

16151303

16151CL1

CNKT ĐK và tự động hóa

134

TS-0677

Nguyễn Minh Phước

Duy

341912268

16146622

16146CL2

CNKT cơ điện tử

135

TS-0679

Trịnh Quốc

Toản

225682567

16119184

16119CL1

CNKT máy tính

136

TS-0687

Trần Thanh

Quang

026078126

16141361

16141CL1

CNKTđiện tử, truyền thông

137

TS-0689

An Hoài

Nam

291159446

16145629

16145CL5

CNKT ô tô

138

TS-0693

Thái Thị Thu

Thảo

025750005

16125208

16125CL1

Kế toán

139

TS-0699

Đào Khương

Duy

025916890

16150168

16150CL1

CNKT môi trường

140

TS-0701

Nguyễn Thanh

Hậu

341837657

16116230

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

141

TS-0708

Đỗ Nhật

Quang

272546611

16147224

16147CL1

CNKT nhiệt

142

TS-0710

Hồ Phạm Công

Minh

273665417

16151307

16151CL1

CNKT ĐK và tự động hóa

143

TS-0711

Đào Huỳnh

Thơ

334963537

16148208

16148CL2

Công nghệ in

144

TS-0714

Nguyễn Thị Vân

Anh

192122451

16110548

16110CL6

CN thông tin

145

TS-0717

Nguyễn Thị Phượng

Vỹ

026063282

16116252

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

146

TS-0721

Võ Văn Minh

Tiếng

025737024

16145641

16145CL2

CNKT ô tô

147

TS-0723

Trần Phước

Nam

341941751

16145630

16145CL3

CNKT ô tô

148

TS-0725

Nguyễn Công

Minh

341897812

16110561

16110CL3

CN thông tin

149

TS-0727

Nguyễn Quang

Hiển

225913277

16146627

16146CL2

CNKT cơ điện tử

150

TS-0734

Thái Dụng

Hạnh

174823343

16145623

16145CL2

CNKT ô tô

151

TS-0736

Nguyễn Đắc

Thái

281251340

16119183

16119CL1

CNKT máy tính

152

TS-0748

Huỳnh Thị Ngọc

Linh

072198000523

16150176

16150CL1

CNKT môi trường

153

TS-0749

Lê Ngọc

Anh

025689425

16109248

16109CL3

Công nghệ may

154

TS-0751

Phạm Thị Thu

Hiền

285569118

16146626

16146CL3

CNKT cơ điện tử

155

TS-0754

Hồ Lê

Kha

025827538

16142529

16142CL4

CNKT điện, điện tử

156

TS-0767

Trương Thị Thanh

Tuyền

221477486

16116250

16116CL1

Công nghệ thực phẩm

157

TS-0769

Bùi Lê Trâm

Uyên

241697824

16110580

16110CL2

CN thông tin

158

TS-0770

Thí

Sinh

352395401

16110567

16110CL3

CN thông tin

159

TS-0771

Nguyễn Thị Yến

Nhi

215483720

16148204

16148CL1

Công nghệ in

160

TS-0774

Nguyễn Thị Thùy

Dương

312352301

16109251

16109CL2

Công nghệ may

161

TS-0782

Võ Trần Thị Hoàng

Anh

312339854

16124211

16124CL2

Quản lý công nghiệp

162

TS-0784

Tạ Anh

Duy

272596690

16145622

16145CL6

CNKT ô tô

163

TS-0791

Nguyễn Văn

Yên

312360364

16151319

16151CL4

CNKT ĐK và tự động hóa

164

TS-0797

Châu Huệ

Mẫn

025701972

16116235

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

165

TS-0805

Nguyễn Thị Bảo

Ngân

192024522

16110562

16110CL2

CN thông tin

166

TS-0807

Nguyễn Văn

Huy

221452184

16110555

16110CL1

CN thông tin

167

TS-0810

Phạm Thị Như

Quỳnh

273681765

16141362

16141CL1

CNKTđiện tử, truyền thông

168

TS-0812

Đào Nhật

Tâm

272550480

16110568

16110CL6

CN thông tin

169

TS-0813

Tăng Thái

Ngọc

352435036

16125203

16125CL1

Kế toán

170

TS-0817

Trần Minh

Phát

272618032

16124225

16124CL2

Quản lý công nghiệp

171

TS-0824

Lê Thị Ngọc

301630494

16150169

16150CL2

CNKT môi trường

172

TS-0840

Trần Minh

Trí

341951147

16149277

16149CL3

CNKT công trình XD

173

TS-0844

Huỳnh Nhật Phương

Vy

026059357

16150186

16150CL2

CNKT môi trường

174

TS-0860

Nguyễn Trần Nhựt

Tuấn

301677479

16142543

16142CL2

CNKT điện, điện tử

175

TS-0861

Phùng Minh

Hải

272674128

16110553

16110CL1

CN thông tin

176

TS-0863

Nguyễn Khánh

Huy

301638852

16146629

16146CL1

CNKT cơ điện tử

177

TS-0867

Đặng Gia

Huy

291159480

16141355

16141CL4

CNKTđiện tử, truyền thông

178

TS-0869

Võ Thị Mỹ

Hằng

261489697

16124217

16124CL3

Quản lý công nghiệp

179

TS-0872

Nguyễn Minh

Tâm

321730364

16110569

16110CL1

CN thông tin

180

TS-0873

Dương Thành

Trung

025728224

16141363

16141CL1

CNKTđiện tử, truyền thông

181

TS-0885

Nguyễn Hoàng

Huy

079098000815

16143365

16143CL2

CN chế tạo máy

182

TS-0886

Nguyễn Thanh

Nhã

025814828

16145632

16145CL6

CNKT ô tô

183

TS-0889

Lê Trường

Giang

321741108

16146624

16146CL1

CNKT cơ điện tử

184

TS-0891

Võ Nguyễn Tường

Anh

025939298

16116225

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

185

TS-0898

Nguyễn Phúc

Đức

225764728

16110551

16110CL4

CN thông tin

186

TS-0899

Nguyễn Dương Trọng

Nhân

341953883

16151309

16151CL4

CNKT ĐK và tự động hóa

187

TS-0902

Hoàng Anh

Hào

273678916

16143363

16143CL1

CN chế tạo máy

188

TS-0903

Kiều Minh

Khang

321730369

16142530

16142CL4

CNKT điện, điện tử

189

TS-0904

Hồ Thanh

Tuyền

025916186

16116249

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

190

TS-0906

Nguyễn Hoàng

Sơn

025786934

16144448

16144CL3

CNKT cơ khí

191

TS-0909

Lê Thị Yến

Nhi

334963633

16109255

16109CL2

Công nghệ may

192

TS-0916

Lê Ngọc Khánh

Quỳnh

301672919

16116243

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

193

TS-0918

Nguyễn Hoàng

Đức

025977422

16116229

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

194

TS-0922

Đỗ Anh

Tuấn

025728765

16110577

16110CL5

CN thông tin

195

TS-0923

Võ Thiên

Nhi

341951153

16124223

16124CL2

Quản lý công nghiệp

196

TS-0931

Fgihv

Gjjv

5763433235

16141353

16141CL4

CNKTđiện tử, truyền thông

197

TS-0932

Nguyễn Đức Thuận

An

025917283

16151302

16151CL4

CNKT ĐK và tự động hóa

198

TS-0936

Võ Thị Yến

Nhi

281186398

16116238

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

199

TS-0937

Phùng Khánh

Tâm

301638764

16110570

16110CL5

CN thông tin

200

TS-0945

Trần Huy

Hùng

272553728

16151305

16151CL4

CNKT ĐK và tự động hóa

201

TS-0948

Phan Trọng

Vinh

025807207

16119185

16119CL2

CNKT máy tính

202

TS-0952

Lê Anh

Thắng

272582333

16145636

16145CL4

CNKT ô tô

203

TS-0953

Võ Minh

Tài

025806000

16151313

16151CL3

CNKT ĐK và tự động hóa

204

TS-0955

Trần Thúy

Vân

025687669

16150185

16150CL2

CNKT môi trường

205

TS-0956

Nguyễn Thị

Đoàn

272665213

16109252

16109CL3

Công nghệ may

206

TS-0957

Thí

Sinh

025740512

16124226

16124CL2

Quản lý công nghiệp

207

TS-0958

Nguyễn Minh

Quang

273640418

16146637

16146CL4

CNKT cơ điện tử

208

TS-0965

Nguyễn Thị Thúy

Uyên

321583783

16109257

16109CL3

Công nghệ may

209

TS-0971

Phạm Quốc Nhật

Trường

272656882

16145644

16145CL6

CNKT ô tô

210

TS-0972

Nguyễn Khắc

Hùng

261534382

16110556

16110CL3

CN thông tin

211

TS-0973

Nguyễn Văn

Vinh

341939010

16143370

16143CL4

CN chế tạo máy

212

TS-0974

Trần Văn

Trí

341994465

16144451

16144CL4

CNKT cơ khí

213

TS-0983

Trương Thị Như

Quỳnh

025635375

16119182

16119CL1

CNKT máy tính

214

TS-0986

Bùi Nguyễn Nhật

Anh

026114011

16116224

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

215

TS-0992

Nguyễn Văn

Liêm

215399928

16147223

16147CL2

CNKT nhiệt

216

TS-0996

Trần Thành

Luân

025782945

16146632

16146CL1

CNKT cơ điện tử

217

TS-1001

Nguyễn Hồng Trung

Hiếu

273648594

16143364

16143CL1

CN chế tạo máy

218

TS-1005

Đàm Trí

Hải

026078546

16110552

16110CL1

CN thông tin

219

TS-1007

Mai Tấn

An

321742460

16150166

16150CL2

CNKT môi trường

220

TS-1009

Phạm Vũ

Kha

341904758

16145625

16145CL3

CNKT ô tô

221

TS-1010

Nguyễn Sỹ

Hùng

281191456

16127141

16127CL2

KT XD công trình G. thông

222

TS-1013

Võ Đăng

Khanh

301750848

16150173

16150CL2

CNKT môi trường

223

TS-1018

Ngô Huyền

Diệu

312345102

16124212

16124CL3

Quản lý công nghiệp

224

TS-1019

Dương Đình

Huấn

204207304

16144446

16144CL1

CNKT cơ khí

225

TS-1020

Nguyễn Thị Ngọc

Giàu

272742616

16125199

16125CL2

Kế toán

226

TS-1025

Nguyễn Thị Thùy

Linh

026033184

16110558

16110CL2

CN thông tin

227

TS-1032

Phạm Thị Hồng

Nhung

285674317

16116239

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

228

TS-1036

Trần Đức

Trọng

251082854

16145642

16145CL1

CNKT ô tô

229

TS-1037

Nguyễn Minh

025387193

16148211

16148CL1

Công nghệ in

230

TS-1039

Nguyễn Lê Quang

Duy

352544709

16110549

16110CL1

CN thông tin

231

TS-1044

Nguyễn Trọng

Tuyển

025753998

16142544

16142CL3

CNKT điện, điện tử

232

TS-1045

Đỗ Hoàng Công

Hiếu

272649458

16146628

16146CL5

CNKT cơ điện tử

233

TS-1046

Đinh Công

Cường

341833669

16142524

16142CL3

CNKT điện, điện tử

234

TS-1048

Hồ Đăng

Khoa

321561242

16145626

16145CL5

CNKT ô tô

235

TS-1049

Võ Đức

Thịnh

272589958

16145638

16145CL1

CNKT ô tô

236

TS-1056

Nguyễn Phương

Thùy

281159993

16146640

16146CL2

CNKT cơ điện tử

237

TS-1057

Đinh Văn

Dũng

221460414

16110550

16110CL2

CN thông tin

238

TS-1065

Nguyễn Đức

Duy

025779017

16144444

16144CL1

CNKT cơ khí

239

TS-1066

Trần Quang Duy

Nguyên

341952261

16146635

16146CL1

CNKT cơ điện tử

240

TS-1077

Nguyễn Quốc

Trường

381877861

16150183

16150CL2

CNKT môi trường

241

TS-1079

Nguyễn Thành Hoài

Bão

025786230

16127140

16127CL1

KT XD công trình G. thông

242

TS-1083

Phan Văn

Phúc

321760212

16143367

16143CL1

CN chế tạo máy

243

TS-1086

Phan Tiến

Sỹ

285602294

16145635

16145CL4

CNKT ô tô

244

TS-1088

Nguyễn Thanh

Bình

215414950

16148203

16148CL1

Công nghệ in

245

TS-1089

Nguyễn Lâm Phương

Trinh

352487344

16150182

16150CL2

CNKT môi trường

246

TS-1090

Trần Đức

Trọng

251098673

16142542

16142CL3

CNKT điện, điện tử

247

TS-1096

Nguyễn Huy

Hoàng

272680228

16151304

16151CL3

CNKT ĐK và tự động hóa

248

TS-1099

Trần Thị Yến

Nhi

251178591

16110564

16110CL2

CN thông tin

249

TS-1103

Trần Văn

Long

273637585

16142532

16142CL3

CNKT điện, điện tử

250

TS-1105

Vũ Văn

Hưng

285587086

16142528

16142CL1

CNKT điện, điện tử

251

TS-1110

Lưu

Khánh

025790064

16150174

16150CL2

CNKT môi trường

252

TS-1112

Phạm Gia

Khiêm

212578068

16146631

16146CL4

CNKT cơ điện tử

253

TS-1113

Nguyễn Thị

Kim

352458140

16116233

16116CL3

Công nghệ thực phẩm

254

TS-1114

Vương Gia

Phát

273686713

16145633

16145CL4

CNKT ô tô

255

TS-1115

Trần Thanh

Thương

291159482

16146641

16146CL5

CNKT cơ điện tử

256

TS-1118

Nguyễn Phúc

Huy

273646690

16119180

16119CL2

CNKT máy tính

257

TS-1119

Nguyễn Thị Ngọc

Thắm

312338810

16148207

16148CL1

Công nghệ in

258

TS-1121

Nguyễn Thái Bình

Dương

272623750

16141352

16141CL2

CNKTđiện tử, truyền thông

259

TS-1128

Phong

281113496

16110566

16110CL5

CN thông tin

260

TS-1129

Lê Công Kỳ

Vọng

241620195

16151317

16151CL3

CNKT ĐK và tự động hóa

261

TS-1131

Lê Thị Thanh

Thư

285676922

16148209

16148CL1

Công nghệ in

262

TS-1140

Cao Thị Nguyệt

Hằng

272594691

16109253

16109CL1

Công nghệ may

263

TS-1141

Trần Gia

Hân

025917879

16150170

16150CL2

CNKT môi trường

264

TS-1143

Võ Hoàng

Phúc

341951212

16151311

16151CL3

CNKT ĐK và tự động hóa

265

TS-1144

Nguyễn Thái

Nguyên

341952131

16145631

16145CL6

CNKT ô tô

266

TS-1147

Nguyễn Hoàng Phước

Thọ

261419190

16110574

16110CL3

CN thông tin

267

TS-1149

Võ Văn

Trường

206067402

16110563

16110CL5

CN thông tin

268

TS-1156

Tôn Đức

Tùng

272800311

16144452

16144CL4

CNKT cơ khí

269

TS-1157

Lê Đăng

Quang

026035176

16148205

16148CL2

Công nghệ in

270

TS-1161

Nguyễn Ngọc

215451887

16144454

16144CL3

CNKT cơ khí

271

TS-1164

Phạm Lê Ngọc

Mai

025688648

16116234

16116CL2

Công nghệ thực phẩm

272

TS-1169

Lâm Thái

366187058

16146643

16146CL5

CNKT cơ điện tử

273

TS-1171

Vương Gia

Huy

025768095

16150172

16150CL2

CNKT môi trường

274

TS-1174

Lâm Phụng

Thùy

366184237

16151314

16151CL2

CNKT ĐK và tự động hóa

275

TS-1177

Lê Đình

Duy

272787816

16143359

16143CL4

CN chế tạo máy

276

TS-1191

Nguyễn Minh

Trung

362515109

16146642

16146CL5

CNKT cơ điện tử

277

TS-1194

Nguyễn Văn

Đông

251155316

16143362

16143CL4

CN chế tạo máy

278

TS-1195

Lương Thái

Bảo

272764120

16146620

16146CL5

CNKT cơ điện tử

279

TS-1196

Nguyễn Út

Thiện

251073919

16110573

16110CL3

CN thông tin

280

TS-1201

Nguyễn Thị Minh

Xuyến

301633024

16150187

16150CL2

CNKT môi trường

281

TS-1208

Lê Tấn

Thiện

025659539

16110572

16110CL4

CN thông tin

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Vui lòng
Nhấp vào các banner để xem chi tiếtTRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TƯ VẤN

Hội đồng Tuyển sinh trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM
Phòng Tuyển sinh và Công tác SV - Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3722 5724) - (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: tuyensinh@hcmute.edu.vn; ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 32,049

Tổng truy cập:1,907,009